fbpx

DANIEL BALABÁN

Daniel Balabán je český malíř a vysokoškolský pedagog.

MATĚJ FRANK

Matěj Frank je vizuální umělec spojený zejména s polskou Wrocławi, kde nyní žije a pracuje.

DUŠAN CHLÁDEK

Dušan Chládek, vystudovaný architekt, se celý život věnoval kresbě a výtvarnému umění. Narodil se v roce 1947, žil a pracoval v Opavě.

 

Doc. Dr. JIŘÍ HYNEK KOCMAN

Vystudoval Vysokou školu veterinární (absolvoval v r. 1971). 27 let pracoval v oboru klinické farmakologie, legislativy, registrace a informatiky veterinárních léčiv na Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv v Brně. Výtvarným uměním se intenzivně zabývá od r. 1965; od lyrické a strukturální abstrakce přešel ke konceptuálnímu umění, ke knihám-objektům a paper-artu.

 

LENKA KLODOVÁ

Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliérech Otakara Diblíka a Kurta Gebauera a v roce 2005 zde absolvovala i doktorský program.

FRANTIŠEK KOWOLOWSKI

Studoval v Ateliéru malby Jana Tarasina a Ryszarda Winiarskiego na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Věnuje se malbě, performanci, instalaci, videu a fotografii.

JAN AMRŮZ

Prof. akad. soch. Jan Ambrůz

ZDENĚK JANOŠEC BENDA

Ostravský malíř

MARTIN FROULÍK

Výrazný všestranný autor, představitel mladé nastupující umělecké generace absolvoval svá studia na Fakultě umění Ostravské univerzity v Ostravě ateliéru Nových médií Jiřího Surůvky a Aleše Hudečka. Žije a tvoří v Ostravě. Froulík zvolil malbu jako prostředek pro sdělování svých komentářů ke světu.

KURT GEBAUER

Český výtvarník a vysokoškolský pedagog.

VLADIMÍR HAVLÍK

Český akční umělec, malíř a pedagog

ALEŠ HUDEČEK

Český malíř. Poprvé na sebe výrazněji upozornil již během studií na Katedře výtvarné tvorby Ostravské univerzity.

KATARÍNA HUDEČKOVÁ SZANYI

Z Košic pocházející ale  s Ostravou už víc než dvě desítky let úzce spojená malířka Katarína Szanyi řeší ve svých obrazech a kresbách především vztah mezi povrchem a hloubkou,  fragmentem a celkem, konkrétním a abstraktním.

DALIBOR CHATRNÝ

Dalibor Chatrný byl český výtvarník, konceptuální umělec – malíř, grafik a pedagog, který byl po celý svůj život úzce spjat s Brnem.

LADISLAV JEZBERA

Ladislav Jezbera (1976)

Studia: FaVU VUT v Brně, ateliér sochařství profesora Vladimíra Preclíka, ateliér sochařství profesora Jana Ambrůze.

Dílo Ladislava Jezbery charakterizuje minimalistická forma a ve vědecké rovině promyšlený koncept. Sochař s oblibou překračuje konvenční schémata a svými pracemi se aktivně účastní aktuálního společenského diskurzu.

MICHAELA JEZBEROVÁ

Michaela Jezberová (1976)

Studia: FaVU VUT v Brně, ateliér malířství profesora Jiřího Načeradského, ateliér intermédií profesora Václava Stratila.
Tvorba Michaely Jezberové je úzce spojena s principem interpretace.  Autorka volně pracuje jak s citacemi klasických děl, tak i s náhodně nalezeným vizuálním materiálem, na jejichž půdorysu zakládá nový obrazový celek.

PAVEL KORBIČKA

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (Ateliér socha – prostor – instalace Stanislava Kolíbala, 1992–1993; Ateliér konceptuálních tendencí Miloše Šejna, 1993–1998). Žije a pracuje v Brně. Jeho světelné site-specific instalace, audiovizuální projekty i pohybové kaligrafie jsou založeny na zkoumání prostoru a možností jeho percepce.

INGE KOSKOVÁ

Olomoucká malířka, kreslířka a pedagožka se narodila 31. ledna 1940 v Brně. Ve své kreslířské tvorbě začínala velkorysými mnohovýznamovými figurálními kompozicemi.

VLASTIMIL KRČMÁŘ

Architekt, malíř, scénograf, sochař.

JAN KRTIČKA

Vystudoval výtvarnou výchovu v Olomouci (2002), sochařství u Jana Ambrůze na brněnské FAVU (2006) a vizuální komunikaci v Ústí nad Labem (2014).

 

 

TOMÁŠ KŘIVÝ

Český sochař. Absolvoval čtyři roky studia u akademického sochaře Radima Hankeho na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění. V roce 2006 byl přijat k studiu sochařství na pražské Akademii výtvarných umění, kde po šesti letech úspěšně diplomoval, jako absolvent figurativního sochařství profesora Jana Hendrycha.

 

JIŘÍ KUDĚLA

Jiří Kuděla (1976) pochází ze Zlína, vystudoval SUPŠ Uherské Hradiště, návrhářství obuvi a módních doplňků a poté pokračoval v atelieru figurálního malířství, Prof. ak. mal. Jiřího Načeradského na FaVU VUT Brno. Při studiu absolvoval stáž na Facultad de Bellas Artes, Castilla la Mancha Cuenca ve Španělsku.

 

ANDREA KUŘÍKOVÁ

Absolventka ateliéru sochy Jaroslava Koléška na Fakultě umění Ostravské univerzity.

MILAN LASOTA

(*1954, Třinec †1998, Ostrava)
Patří do okruhu autorů, který Jiří Valoch spojil názvem Slezský koncept (2004). Vzdělával se a pracoval v technických oborech. Milan Lasota tvořil v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století.

 

DÁŠA LASOTOVÁ

Konceptuální výtvarnice a vysokoškolská pedagožka absolvovala Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě v oboru český jazyk a výtvarná výchova pro 2. stupeň (ukončení 1973), s rozšiřujícím studiem pro SŠ pokračovala na Pedagogické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně (ukončení 1990) a doktorské studium tamtéž (ukončení 2003).

 

ŠÁRKA MIKESKOVÁ

Absolvovala v roce 2011 v sochařském ateliéru prof. Maria Kotrby. Žije a pracuje v Ostravě. Vystavuje převážně v České republice, ale absolvovala také pracovní cesty do Anglie, Německa, Maďarska a Prahy.

 

 

MILAN MAUR

Výtvarné umění soukromě studoval u prof. Jřího Patery. Jeho vlastní výtvarnou tvorbu lze z větší části zařadit mezi nejdůslednější projevy českého konceptuálního umění.

JOSEF MLADĚJOVSKÝ

Studoval FU OSU v Ostravě (atelier malby Františka Kowolowskeho).

MARIÁN PALLA

Marián Palla se narodil v roce 1953 v Košicích, po studiu hry na kontrabas na konzervatoři v Brně byl několik let členem orchestru Janáčkovy opery. Souběžné se ale stále víc a věnoval výtvarné činnosti, která nakonec v jeho životě převážila. V současné době je docentem na Fakultě výtvarných umění v Brně.

VÁCLAV RODEK

Mezi léty 2003-2008 studoval na Fakultě umění Ostravské univerzity v malířském ateliéru prof. Daniela Balabána. V roce 2015 získal titul Art.D. (Ph.D.) na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Žije a tvoří v Lískovci u Frýdku-Místku.

VERONIKA PSOTKOVÁ

Tvorba Veroniky Psotkové je založena na principech realistického figurálního sochařství.

2004 – 2009 Fakulta výtvarných umění VUT v Brně (MgA.), Ateliér sochařství I (vedoucí ateliéru doc.ak.soch. Michal Gabriel).

 

JASMIN SCHAITL

Jasmin Schaitl je umělkyně a performerka, která v roce 2012 absolvovala Univerzitu aplikovaných umění ve Vídni. Od roku 2011 se na mezinárodní úrovni profiluje jako solo-performerka, vizuální umělkyně, kurátorka skupinových performancí, vede workshopy a interdisciplinární projekty a také přednáší.

ŠIMON SZABO

Ostravský sochař a absolvent zdejší Fakulty umění.

 

JAN STEKLÍK

Malíř, kreslíř, kolážista, performer, grafik, vizuální básník.
* 5. 6. 1938 v Ústí nad Orlicí + 11. 11. 2017 v Ústí nad Orlicí

IVO SUMEC

Ivo Sumec je český malíř a pedagog.

JIŘÍ SURŮVKA

Český malíř, performer, fotograf, kurátor, vysokoškolský pedagog, spoluzakladatel performance skupiny „Předkapela Lozinski“, výtvarné skupiny „Přirození“ (1988–1992) a kabaretu „Návrat mistrů zábavy“.

JIŘÍ ŠTENCEK

Narozen 12.5.1970 v Opavě, studoval Gymnázium ve Vítkově (1984 – 1988) a dálkově Lidovou konzervatoř v Ostravě, obor fotografie (1991 – 1992). Od roku 1993 se zabývá profesionálně reklamní fotografií. Je absolventem Institutu tvůrčí fotografie při Filosoficko-přírodovědecké fakultě Slezské university v Opavě (1995 – 2002).

JIŘÍ ŠIGUT

Český konceptuální fotograf a umělec.

JAN ŠNÉBERGER

Sochař

JINDŘICH ŠTREIT

Jindřich Štreit je český dokumentární fotograf, vysokoškolský pedagog, kurátor a organizátor kulturního života.

DUŠAN URBANÍK

Český grafik a kreslíř.

PETR VÁLEK

Žije a pracuje v Loučné nad Desnou v pohoří Hrubý Jeseník. Vyučil se kameníkem.

 

JIŘÍ SIOSTRZONEK

Slezský sociolog, fotograf a kulturní pracovník. Je vysokoškolským pedagogem a zástupcem vedoucího Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě.

 

JIŘÍ VALOCH

Umělec, kurátor výstav, teoretik a umělecký kritik, sběratel.

MILOŠ VOJTĚCHOVSKÝ

Český umělec v oblasti počítačového umění a grafiky, teoretik nových médií, pedagog FAMU.

ROBERT VLASÁK

2001-2003 Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Ateliér nefigurálního sochařství – doc. Jan Ambrůz, akad. soch.

1997-2001 Fakulta užitého umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ateliér přírodních materiálů – prof. Jaroslav Prášil, akad. mal.

IMRICH VEBER

Fotograf a vizuální umělec.

RADKA ŽÁKOVÁ

  2003 – 2009   Fakulta  výtvarných umění VUT v Brně, Ateliér sochařství II., vedoucí ateliéru. Prof. ak. soch. Jan Ambrůz.

ŠIMON BUREŠ

Je vizuální umělec, který se v umění věnuje napříč mediím např.​malba.

 

 

MARKÉTA JANEČKOVÁ a ZUZANA TAZLAROVÁ

Učitelky na ZUŠ v Opavě – výtvarný obor.

 

 

MICHAL KINDERNAY

Patří k předním českým tvůrcům interaktivního videa.

 

KATEŘINA KOCIÁNOVÁ

V roce 1999 absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu – tvorba hraček a dekorativních předmětů – v Opavě. V letech 1999-2000 Výtvarnou odbornou školu v Praze na Žižkově – obor řezbářství a restaurování dřeva. Od roku 2000 studuje na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru sochařství nejprve u prof. Karla Nepraše a nyní u prof. Jana Koblasy.

KAREL ADAMUS

Je jedním z nejvýznamnějších autorů české vizuální poezie a umění konceptuálních tendencí.

 

OLDŘICH MORYS

Ve svých projektech spojuje nesvázanou a okouzlenou fantazii dítěte a inteligenci, vytrvalost a technickou zdatnost dospělého.

 

 

PETR NIKL

Současný český malíř, hudebník, spisovatel a divadelník, narozen v roce 1960 ve Zlíně. V letech 1981 až 1987 studoval na AVU v Praze (prof. A. Paderlík). Na přelomu 90 let byl členem legendární skupiny Tvrdohlaví a zakladatelem divadelního souboru Mehedaha. Petr Nikl představuje jednu z nejvýznamnějších osobností českého výtvarného umění současnosti.

 

RADEK NIVNICKÝ

Český sochař.

EDUARD OVČÁČEK

Je český vizuální básník, grafik, sochař, malíř, fotograf, typograf, kurátor a vysokoškolský pedagog.

JAN WOJNAR

Jan Wojnar byl český experimentální básník, fotograf a konceptuální umělec.

JAKUB ŠPAŃHEL

Vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze.

HANA PUCHOVÁ

Hana Puchová patří ke generaci umělců poloviny osmdesátých let, která začíná navazovat na tvorbu německých Neue Wilde a tvorbu umělců italské transavantgardy. Zástupci nového proudu evropské postmoderny v reakci na postkonceptuální umění předchozí generace plně rehabilitují malbu.

MARIE PATEROVÁ

AVU Praha.

 

LADISLAV NOVÁK

Byl český malíř a spisovatel.

MAGDALÉNA MANDERLOVÁ

Absolventka ateliéru malby na Ostravské univerzitě.

NELA BÁRTOVÁ

“Lidé ji znají jako Nelkafofelku nebo jako Nelku syntetizátorku. Již nějaký čas balancuje na pomezí hudby, poezie a výtvarného umění. Hudebně jakožto členka kapely Lowmoe, kde se také podílí na projekcích. Jelikož čte potichu, nechává za sebe raději číst počítač, zatímco může do svých veršů dělat vizuál a programovat syntetizátory.” zdroj:https://www.hrkr.cz/ivan-divis/

JAN ČINČERA

TOMÁŠ SKALÍK

Český sochař a restaurátor.

 

 

 

Mohlo by se vám také líbit:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *